Auteur: Nathalie Van der Wel

Weten waar je eten vandaan komt

Weten waar je eten vandaan komt

Een lokaal voedselingrediënt, zoals Nederlandse garnalen, reist soms de halve wereld rond om te worden verwerkt (bijvoorbeeld gepeld), naar een ander land om te worden verpakt, om uiteindelijk op je bord te belanden*. In ons huidige voedselsysteem zijn de bevoorradingsketens lang en ingewikkeld. Wat als je het voedsel dat je eet zou kunnen traceren tot aan de oorsprong?

Op de verpakking van een voedingsproduct kun je soms zien wat de oorsprong van een product of ingrediënt is. Als je bijvoorbeeld een biologisch product koopt, kan de verpakking informatie geven over of een ingrediënt uit één specifiek land komt, of dat er meerdere ingrediënten uit meerdere landen bij betrokken zijn. Dit verklaart echter niet de reis van het product of de ingrediënten.

In de hieronder samengevatte studie hebben we onderzocht naar welke informatie consumenten hunkeren als ze naar voedselverpakkingen kijken, in hoeverre ze de informatie die ze zien vertrouwen, en aanbevelingen voor de traceerbaarheid van voedsel.

Opdrachtgever:

University of Reading, ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), een orgaan van de Europese Unie.

Opdracht:

Inzicht krijgen in de houding van Nederlandse consumenten ten opzichte van informatie op voedselverpakkingen en hun wens om voedsel tot aan de oorsprong te traceren.

Onze aanpak:

Een kwalitatieve studie heeft plaatsgevonden in het Citizen Participation Forum met 56 deelnemers uit 17 verschillende landen in Europa. De deelnemers werden gerekruteerd via een professioneel panel. De deelnemers vulden een reeks activiteiten in, waaronder een vragenlijst en namen deel aan meerdere interactieve discussies.

Uitkomsten in het kort:

De meeste deelnemers vertrouwen de informatie die zij op voedselverpakkingen lezen, maar niet volledig. Enerzijds geloven de deelnemers dat de informatie op voedselverpakkingen wordt gecontroleerd volgens de EU-voorschriften en -regels, zodat hun perceptie is dat de informatie nooit te veel van de waarheid kan afwijken. Anderzijds geloven de deelnemers dat marketingclaims ertoe kunnen leiden dat de verpakkingsinformatie niet waarheidsgetrouw is, zodat men niet volledig moet geloven wat men leest.

Velen willen weten waar hun voedsel vandaan komt. De deelnemers geloven dat lokale levensmiddelen duurzamer zijn, en soms zelfs dat lokale levensmiddelen gezonder zijn. Traceerbaarheid is dus een productkenmerk waaraan de deelnemers veel waarde hechten.

Hoeveel informatie de deelnemers verlangen, hangt echter af van de categorie producten waarnaar ze kijken. Voor fastfood zijn deelnemers niet happig op traceerbaarheidsinformatie. Maar voor verse producten zoals melk en eieren vinden deelnemers traceerbaarheid en transparantie erg belangrijk, en nog meer als ze op duurzaamheid gericht zijn.

De traceerbaarheid van levensmiddelen (ingrediënten) is dus belangrijk voor consumenten. Voedingsmiddelen die als duurzaam op de markt worden gebracht, zijn er het meest bij gebaat dat het product zo traceerbaar mogelijk is.

*Voor het artikel over Nederlandse garnalen en hun reis, klik hier.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op om meer over onze resultaten te horen of om meer te weten over hoe wij uw bedrijf of product het beste kunnen helpen om consumenteninzichten te benutten.

Lees verder

Hoe zoet is goed?

Hoe zoet is goed?

Wil je suiker in je koffie? Of misschien een zoetstof? Misschien wil je geraffineerde suiker helemaal uit je dieet schrappen en alleen nog natuurlijke zoetstoffen zoals honing of dadelsiroop gebruiken.

Onder consumenten is er al lang een debat over suiker. Hoeveel suiker is gezond? Welke soorten suiker smaken het best? Welke suikers zijn het gezondst?

In de hieronder samengevatte studie hebben we deze vragen onderzocht vanuit het perspectief van de consument, om inzicht te krijgen in hun ervaringen en meningen over alles wat met zoet te maken heeft.

Opdrachtgever:

University of Reading, ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), een orgaan van de Europese Unie.

Opdracht:

Het perspectief van de consument op suikerconsumptie en suikeralternatieven begrijpen.

Onze aanpak:

Een kwalitatieve studie heeft plaatsgevonden in het Citizen Participation Forum met 56 deelnemers uit 17 verschillende landen in Europa. De deelnemers werden gerekruteerd via een professioneel panel. De deelnemers vulden een reeks activiteiten in, waaronder een vragenlijst en namen deel aan meerdere interactieve discussies.

Uitkomsten in het kort:

De meerderheid van de deelnemers gaf aan het gevoel te hebben te veel suiker te consumeren. Meer dan de helft van de deelnemers probeerde (of probeert actief) hun suikerinname te verminderen voor hun gezondheid, maar gaf ook toe dat zij suiker moeilijk te vermijden vinden.

De deelnemers zagen ‘geraffineerde’ suiker als een slecht soort suiker en ‘natuurlijke’ suikers in fruit of andere ‘natuurlijke’ ingrediënten als goed. Dus toen de deelnemers werd gevraagd hoe zij hun suikerinname verminderen, gaven de meesten van hen aan dat zij geraffineerde suiker proberen te vermijden en te vervangen door natuurlijke suikers zoals honing, dadelsiroop of fruit.

Hoewel kunstmatige zoetstoffen bedoeld zijn om consumenten te helpen de inname van geraffineerde suiker te verminderen, gaven de deelnemers de voorkeur aan het opofferen van de zoete smaak boven het gebruik van een kunstmatig ingrediënt. De meerderheid had een negatief beeld van elke vorm van “kunstmatige” suiker of zoetstof, waarbij velen “kunstmatig” gelijkstelden aan ongezond. Ook zagen de deelnemers elk product met kunstmatige zoetstoffen eerder als een marketingclaim dan als een gezondheidsvoordeel.

Vanuit het oogpunt van de consument kan suiker niet worden verminderd door het promoten van zoetstoffen die door de consument als kunstmatig worden beschouwd. In plaats daarvan zouden consumenten het meeste baat hebben bij levensmiddelen met minder geraffineerde suiker, aangezien zij bereid zijn een zoete smaak op te offeren voor de verminderde gevolgen voor de gezondheid.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op om meer over onze resultaten te horen of om meer te weten over hoe wij uw bedrijf of product het beste kunnen helpen om consumenteninzichten te benutten.

Lees verder

Hoe consumenten met houdbaarheidslabels omgaan

Hoe consumenten met houdbaarheidslabels omgaan

Je had wat room nodig voor een kerstdessert en zette het pak terug in de koelkast om het vervolgens een week later te vergeten. Nu besef je dat je het zou kunnen gebruiken voor het ontbijt van vandaag, maar het is verlopen. Gooi je het weg?

Velen van ons gooien over datum gekomen voedsel weg, zelfs als er een grote kans is dat het nog goed is. Perfect goed voedsel wordt vaak verspild omdat we liever vertrouwen op een geprinte datum dan op ons eigen smaak- en reukvermogen. Kunnen houdbaarheidsdata meer kwaad dan goed doen?

Wij wilden weten hoe consumenten omgaan met geprinte houdbaarheidslabels en hoe deze labels hun koopgedrag beïnvloeden. Letten mensen bijvoorbeeld op de etiketten van diepvriesproducten? Of gedroogd voedsel? Zijn mensen thuis even voorzichtig met houdbaarheidslabels als in de supermarkt? Dit zijn vragen die wij in onze studie hebben behandeld.

Opdrachtgever:

University of Reading, ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), een orgaan van de Europese Unie.

Opdracht:

het doel was inzicht te krijgen in de houding van consumenten ten opzichte van houdbaarheidsetiketten en het consumentengedrag rond houdbaarheidsdata van voedsel in supermarkten te onderzoeken in vergelijking met thuis.

Onze aanpak:

Een kwalitatieve studie heeft plaatsgevonden in het Citizen Participation Forum met 56 deelnemers uit 17 verschillende landen in Europa. De deelnemers werden gerekruteerd via een professioneel panel. De deelnemers vulden een reeks activiteiten in, waaronder een vragenlijst en namen deel aan meerdere interactieve discussies.

Uitkomsten in het kort:

De grote meerderheid van de deelnemers vindt houdbaarheidsdata belangrijk en let daarop bij het kopen van levensmiddelen. Zij letten vooral op de houdbaarheidsdata van zuivelproducten, vleesproducten, zeevruchten, eieren en brood.

Meestal zeggen de deelnemers dat ze voor hun gezondheid huiverig zijn voor het eten van verlopen voedsel. Uit voorzichtigheid gooien ze dus voedsel weg, zelfs als ze denken dat het voedingsartikel waarschijnlijk nog niet bedorven is. Bovendien kopen de deelnemers het artikel met de verste houdbaarheidsdatum, zelfs als ze van plan zijn het meteen te gebruiken. Al met al geloven de deelnemers dat houdbaarheidslabels er zijn voor hun veiligheid, maar ze ontkennen ook niet dat houdbaarheidslabels bijdragen tot meer voedselverspilling.

Expiratie-etiketten kunnen consumenten helpen onnodige voedselverspilling te voorkomen, bijvoorbeeld door aan te geven hoe zij naast de aangegeven data ook hun zintuigen kunnen gebruiken om de veiligheid van hun voedsel te beoordelen.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op om meer over onze resultaten te horen of om meer te weten over hoe wij uw bedrijf of product het beste kunnen helpen om consumenteninzichten te benutten. 

Lees verder

Heeft composteerbare voedselverpakking zin?

Heeft composteerbare voeselverpakking zin?

Uit een milieuoogpunt, ja. Voedselverspilling en verpakkingsafval zijn grote duurzaamheidsproblemen. Als voedselverpakkingen gecomposteerd zouden kunnen worden, zouden we de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt aanzienlijk kunnen verminderen. Maar vanuit het oogpunt van de consument, de eindgebruiker van voedselproducten, is het enkel composteerbaar maken van voedselverpakkingen geen oplossing voor deze problemen. 

Consumenten zijn verantwoordelijk voor de juiste scheiding van voedsel(verpakkings)afval en zijn daarom cruciaal in de strijd voor voedselduurzaamheid. Daarom onderzochten we de houding van consumenten ten opzichte van duurzaamheid, voedselverspilling en voedselverpakkingen.  

Opdrachtgever:

University of Reading, ondersteund door het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), een orgaan van de Europese Unie.

Opdracht:

Het doel van de studie was om meer inzicht te krijgen in de houding van consumenten ten opzichte van voedselduurzaamheid, voedselverspilling en voedselverpakkingen, en hoe deze factoren hun voedselkeuzes beïnvloeden. Bovendien werden twee verschillende manieren van communicatie gericht op het verhogen van de recycling van voedselverpakkingen tijdens openbare evenementen geëvalueerd.

Onze aanpak:

Er vond een kwalitatief onderzoek plaats op onze online community, Citizen Participation Forum, met 61 deelnemers uit 18 verschillende landen in Europa. De deelnemers werden geworven via een professioneel panel. De deelnemers vulden een reeks activiteiten in, waaronder een vragenlijst, foto-uitdagingen en namen deel aan meerdere interactieve discussies.

Uitkomsten in het kort:

Wij vonden dat visuele aanwijzingen op voedselverpakkingen cruciaal zijn voor consumenten om de duurzaamheid van voedselproducten te beoordelen en na te gaan hoe zij met verpakkingsafval moeten omgaan. Toch lijken veel consumenten deze etiketten te wantrouwen. Bovendien lijken veel deelnemers plastic verpakkingen te kunnen herkennen die gerecycled kunnen worden. Veel deelnemers geven aan recycling belangrijk te vinden en zeggen dagelijks te recyclen. Toen de deelnemers echter werd gevraagd naar composteerbare verpakkingen, leek een grote groep consumenten niet helemaal zeker te weten wat dat betekent, of hoe het werkt. Bovendien gaven velen van hen te kennen dat zij momenteel de voorkeur geven aan recycleerbare verpakkingen boven composteerbare, voor een groot deel omdat zij onbekend zijn met het laatste. Deze studie heeft duidelijk gemaakt dat er een gebrek aan kennis is over composteerbare verpakkingen. Als we willen dat composteerbare verpakkingen meer ingang vinden, zullen we de consumenten moeten helpen beter te begrijpen hoe ze werken, wat het milieuvoordeel is ten opzichte van recycling, en hoe ze de verpakkingen het gemakkelijkst en effectiefst kunnen weggooien.  

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op om meer over onze resultaten te horen of om meer te weten over hoe wij uw bedrijf of product het beste kunnen helpen om consumenteninzichten te benutten. 

Lees verder

Hoe kunnen we algen een deel van ons dagelijks dieet maken?

Hoe kunnen we algen een deel van ons dagelijks dieet maken?

Opdrachtgever:

Opdracht:

We werden gevraagd uit te zoeken in hoeverre Europese consumenten bekend zijn met algen als voedsel, en of ze het lekker, gezond en duurzaam vinden. Verder werd ons gevraagd uit te zoeken hoe de potentiële acceptatie van algen kan worden geoptimaliseerd, en of boodschappen over de smaak, duurzaamheid of gezondheid het meest overtuigend zouden zijn.

Dit werk maakt deel uit van een reeks studies om consumenteninzichten te verwerven die belangrijk zijn voor EIT Food en de EU.

Onze aanpak:

We begonnen met het interviewen van 7 deskundigen die werken met algen en producten op basis van algen. Met hun expertise ontwikkelden we hypotheses over de aantrekkingskracht van algen, en testten die met 111 consumenten uit 18 verschillende landen in het Citizen Participation Forum. Met een combinatie van vragenlijsten, polls, online discussies en foto-opdrachten legden we de perceptie van algen bij de deelnemers bloot.

Uitkomsten in het kort:

Wij constateerden dat de meeste deelnemers bekend waren met algen als voedingsmiddel, en dat velen van hen ze al hadden geproefd. Degenen die dat niet hadden, waren terughoudend vanwege negatieve smaakverwachtingen.

Algen worden door de meesten gezien als een gezond voedingsmiddel, deels omdat het wordt gezien als plantaardig, en wordt geassocieerd met een hoog gehalte aan mineralen en vitaminen. Het eiwitgehalte van algen is minder bekend dan verwacht.

Bovendien werden algen niet beschouwd als een bijzonder duurzaam voedingsmiddel, maar de berichten over het vermogen van algen om kooldioxide uit de atmosfeer te verwijderen werden zeer positief ontvangen.

We hebben zeven lessen getrokken om van productinnovaties op basis van algen een succes te maken.

Download het gratis rapport hier

Lees verder

Wij helpen duurzame voedingsbedrijven om sneller te innoveren en met meer impact te communiceren. Dat doen we door toegankelijke en kristalheldere consumenteninzichten te bieden. 

Wij werken graag samen met missie gedreven voedingsbedrijven en non-profits die een positieve impact hebben op de samenleving en onze planeet. Samen stellen we consumenten in staat om voedselkeuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de planeet.

The Hague Tech - Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 2595AN - Den Haag - 
070 2042314 - Info@futureoffood.institute

English