Voedselverspilling tegengaan of iets lekkers kopen: wat willen consumenten?

SUNT is een innovatief  Nederlands voedingsmerk met als missie voedselverspilling tegen gaan. SUNT redt lekkere  bananen die niet voldoen aan de schoonheidsnormen van onze maatschappij uit de vuilnisbakken van Europese havens en maakt er heerlijke bakproducten van, zoals bananenbrood en ovengebakken bananendonuts.

SUNT wilde beter begrijpen hoe hun klanten en andere potentiële doelgroepen denken over hun merk en waar het merk voor staat. We adviseerden SUNT hoe ze de wensen van de consument konden vertalen naar productinnovatie en merkstrategieën.

Opdrachtgever:

SUNT, een Nederlands voedingsmerk dat bananen redt om er gezonde, innovatieve producten van te maken, zoals bananenbrood en granola.

Opdracht:

SUNT vroeg ons de mogelijkheden te onderzoeken om hun marketingmix en positionering te optimaliseren. Hiervoor moesten we beter begrijpen waarom huidige en potentiële klanten SUNT-producten willen kopen.

Onze aanpak:

Gezien het brede karakter van de onderzoeksvragen stelden we een getrapte onderzoeksaanpak voor,  die uit drie delen bestond.

Ten eerste vroegen we onze Food Forum-leden om input over hun huidige aankoopmotivaties voor het kopen van bakkerijproducten, hun percepties ervan en hun bekendheid met het idee om bananen te gebruiken voor bakkerijproducten. Hieruit kwamen twee verschillende positioneringsscenario’s naar voren: een traktatie of een snack.

Vervolgens hebben we deze twee benaderingen getest in een kwantitatief onderzoek onder een representatieve steekproef van Nederlandse consumenten om te zien welke benadering beter aansluit bij de percepties van consumenten.

Tot slot vroegen we huidige kopers van het SUNT-product naar hun feedback over de kwaliteit van de producten en de perceptie van het merk.

Onze bijdrage aan SUNT:

De drie delen van het onderzoek samen gaven een holistisch overzicht van de huidige brand health van SUNT. SUNT weet nu hoe bekend hun merk is onder Nederlandse consumenten en welke associaties consumenten hebben met het merk (en de naam).  Het onderzoek heeft licht geworpen op het meest geschikte klantsegment voor SUNT, wat nuttig is voor hun toekomstige strategieën en beslissingen over de merk-/ productpositionering.  

We gaven SUNT ook aanbevelingen met betrekking tot mogelijke scenario’s voor toekomstige innovaties en aan welke criteria de mogelijke innovaties zouden moeten voldoen om goed aan te sluiten bij de wensen van de consument.

Interessant weetje uit het onderzoek:

Consumenten voelen zich wel verantwoordelijk voor het verminderen van voedselverspilling in hun eigen keuken, maar niet voor het helpen van de hele voedselketen bij het verminderen van voedselverspilling.

Feedback op ons werk:

  • Annabel Hoogendoorn
    Brand Manager, SUNT
    “Future of Food heeft ons geholpen om onze huidige en potentiële doelgroep in kaart te brengen. De resultaten hebben tot interessante inzichten geleid over onze communicatiestrategie & de behoefte van de klant waar we echt mee aan de slag kunnen. Het team heeft het mogelijk gemaakt om onze uitgebreide vraagstelling zo duidelijk mogelijk te kaderen en tegelijkertijd een breed scala aan inzichten te genereren. De opgeleverde rapporten waren helder, direct toepasbaar en relevant.
    Future of Food heeft ons de zwembandjes gegeven die we nodig hadden om ons merk weer naar een hoger niveau te tillen.”

Hoe kunnen we je helpen?

Heb je veel lastige noten te kraken in je merkpositionering en wil je je merk naar een hoger niveau tillen? Wil je dit op een op feiten gebaseerde manier doen in plaats van door je onderbuikgevoel te volgen?

Lees hier meer over hoe we kunnen helpen.

Kwantitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Online communities

Strategie & Positionering

Innovatie

Branding & Communicatie

Wij geloven dat het begrijpen van consumenten de sleutel is voor het verduurzamen van het voedselsysteem. Succesvolle innovatie en impactvolle communicatie vereist een solide basis van inzicht in consumentengedrag.

Wij zijn het marktonderzoekbureau voor foodmerken en non-profits die streven naar een positieve impact op de samenleving en onze planeet. Samen stellen we consumenten in staat om voedselkeuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de planeet.

The Hague Tech - Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 2595AN - The Hague
(+31) (0)70 2042314 - Info@futureoffood.institute

Contact