Het Future of Food-rapport 2023

Opdrachtgever:

Eigen initiatief

Opdracht:

Weten hoe consumenten denken en voelen over duurzaam voedsel en hoe dit zich vertaalt in daadwerkelijk gedrag is cruciaal. Wij vinden het noodzakelijk om trends te signaleren en veranderingen in de tijd te meten. Zo kennen we de invloed van fundamentele veranderingen in het denken en doen van de consument.

In mei 2019 publiceerden we ons eerste Future of Food rapport, waarin we de stand van zaken bij de Nederlandse consument beschrijven. Dit is de tweede editie.

We vonden het belangrijk om het onderzoek in 2022 te herhalen. In 3 jaar tijd is er veel veranderd. Klimaatverandering heeft veel aandacht gekregen in de politiek. En uiteraard heeft een pandemie de wereld getroffen, met gevolgen voor voedselkeuzes en winkelgedrag. Tijd om bij te praten!

Waarom?

  • Meten = weten: wil je relevant zijn op het gebied van duurzaamheid, dan moet je weten wat er op dit gebied speelt in de hoofden en harten van de consument.
  • Inzicht in koopmotieven en barrières, zodat je daarop kunt inspelen en de barrières kunt wegnemen.
  • Onmisbare inspiratie voor nieuwe producten en communicatiehoeken. 

Dit zorgt voor effectievere en efficiëntere marketing, productontwikkeling en verkoop van duurzame consumentenproducten. Zo versnellen we de voedseltransitie.

Uitkomsten in het kort:

Hoewel de kennis en perceptie van het belang van duurzaamheid zijn toegenomen, blijft duurzaamheid laag op de prioriteitenlijst staan.

Nederlandse consumenten eten niet duurzamer dan in 2019, ook al is hun gevoel van urgentie over klimaatverandering toegenomen. Ze weten meer over hoe duurzaam eten eruit ziet, maar onderschatten nog steeds de impact van het eten van (minder) vlees.

De prijs is momenteel het meest bepalend in de voedselkeuze.

Onze aanpak:

We hebben 1300 Nederlanders, representatief voor leeftijd, geslacht en opleiding, gevraagd over hun houding en gedrag bij het winkelen voor voedsel. Respondenten werden geworven via een professioneel online panel (Panel Inzicht).

Download het rapport:

En nu?

Wij bieden workshops van een halve dag met marketing- en insights-teams. In deze workshops geven we betekenis aan de resultaten – wat betekent dit voor ons? -, kansen vinden en actieplanning – wat gaan we nu anders doen?

Neem contact op voor meer informatie over hoe deze workshop voor jou en jouw team nuttig kan zijn.

Wij geloven dat het begrijpen van consumenten de sleutel is voor het verduurzamen van het voedselsysteem. Succesvolle innovatie en impactvolle communicatie vereist een solide basis van inzicht in consumentengedrag.

Wij zijn het marktonderzoekbureau voor foodmerken en non-profits die streven naar een positieve impact op de samenleving en onze planeet. Samen stellen we consumenten in staat om voedselkeuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de planeet.

The Hague Tech - Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 2595AN - The Hague
(+31) (0)70 2042314 - Info@futureoffood.institute

Contact