Future of Food Report 2019:
Inzicht in en meten van duurzame voedselconsumptie in Nederland

Opdrachtgever:

Eigen initiatief

Opdracht:

Hoe is de stand van zaken met betrekking tot duurzame voedselconsumptie in Nederland, bekeken vanuit het perspectief van de consument? Hoeveel consumenten houden rekening met duurzaamheid bij het nemen van voedselbeslissingen? Wat beschouwen zij als duurzame voedselkeuzes?

Onze aanpak:

Literatuuronderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de belangstelling van consumenten voor duurzaam voedsel.
Enquête onder 1500 Nederlandse consumenten, representatief voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.
Vijftien consumenteninterviews door middel van zelfinterviews op afstand met behulp van interviewtool van Fibeo.
Achttien expertinterviews van verschillende actoren in de voedselketen.

Uitkomsten in het kort:

  1. Het is de consument niet helemaal duidelijk wat duurzaam voedsel is.
  2. Het terugdringen van voedselverspilling is een groot onderwerp op dit moment.
  3. Er zijn vier verschillende segmenten consumenten die heel verschillend tegen duurzaam voedsel aankijken.
  4. Concrete argumenten gericht op het directe voordeel voor de consument zijn het meest effectief.
  5. Er is weinig steun voor technologische landbouwinnovatie.

Download hier een snapshot van het rapport

Wilt u toegang tot het volledige verslag? 
Neem contact met ons op!

Wij geloven dat het begrijpen van consumenten de sleutel is voor het verduurzamen van het voedselsysteem. Succesvolle innovatie en impactvolle communicatie vereist een solide basis van inzicht in consumentengedrag.

Wij zijn het marktonderzoekbureau voor foodmerken en non-profits die streven naar een positieve impact op de samenleving en onze planeet. Samen stellen we consumenten in staat om voedselkeuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de planeet.

The Hague Tech - Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 2595AN - The Hague
(+31) (0)70 2042314 - Info@futureoffood.institute

Contact