Heeft composteerbare voeselverpakking zin?

Uit een milieuoogpunt, ja. Voedselverspilling en verpakkingsafval zijn grote duurzaamheidsproblemen. Als voedselverpakkingen gecomposteerd zouden kunnen worden, zouden we de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt aanzienlijk kunnen verminderen. Maar vanuit het oogpunt van de consument, de eindgebruiker van voedselproducten, is het enkel composteerbaar maken van voedselverpakkingen geen oplossing voor deze problemen. 

Consumenten zijn verantwoordelijk voor de juiste scheiding van voedsel(verpakkings)afval en zijn daarom cruciaal in de strijd voor voedselduurzaamheid. Daarom onderzochten we de houding van consumenten ten opzichte van duurzaamheid, voedselverspilling en voedselverpakkingen.  

Opdrachtgever:

University of Reading, ondersteund door het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), een orgaan van de Europese Unie.

Opdracht:

Het doel van de studie was om meer inzicht te krijgen in de houding van consumenten ten opzichte van voedselduurzaamheid, voedselverspilling en voedselverpakkingen, en hoe deze factoren hun voedselkeuzes beïnvloeden. Bovendien werden twee verschillende manieren van communicatie gericht op het verhogen van de recycling van voedselverpakkingen tijdens openbare evenementen geëvalueerd.

Onze aanpak:

Er vond een kwalitatief onderzoek plaats op onze online community, Citizen Participation Forum, met 61 deelnemers uit 18 verschillende landen in Europa. De deelnemers werden geworven via een professioneel panel. De deelnemers vulden een reeks activiteiten in, waaronder een vragenlijst, foto-uitdagingen en namen deel aan meerdere interactieve discussies.

Uitkomsten in het kort:

Wij vonden dat visuele aanwijzingen op voedselverpakkingen cruciaal zijn voor consumenten om de duurzaamheid van voedselproducten te beoordelen en na te gaan hoe zij met verpakkingsafval moeten omgaan. Toch lijken veel consumenten deze etiketten te wantrouwen. Bovendien lijken veel deelnemers plastic verpakkingen te kunnen herkennen die gerecycled kunnen worden. Veel deelnemers geven aan recycling belangrijk te vinden en zeggen dagelijks te recyclen. Toen de deelnemers echter werd gevraagd naar composteerbare verpakkingen, leek een grote groep consumenten niet helemaal zeker te weten wat dat betekent, of hoe het werkt. Bovendien gaven velen van hen te kennen dat zij momenteel de voorkeur geven aan recycleerbare verpakkingen boven composteerbare, voor een groot deel omdat zij onbekend zijn met het laatste. Deze studie heeft duidelijk gemaakt dat er een gebrek aan kennis is over composteerbare verpakkingen. Als we willen dat composteerbare verpakkingen meer ingang vinden, zullen we de consumenten moeten helpen beter te begrijpen hoe ze werken, wat het milieuvoordeel is ten opzichte van recycling, en hoe ze de verpakkingen het gemakkelijkst en effectiefst kunnen weggooien.  

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op om meer over onze resultaten te horen of om meer te weten over hoe wij uw bedrijf of product het beste kunnen helpen om consumenteninzichten te benutten. 

Wij geloven dat het begrijpen van consumenten de sleutel is voor het verduurzamen van het voedselsysteem. Succesvolle innovatie en impactvolle communicatie vereist een solide basis van inzicht in consumentengedrag.

Wij zijn het marktonderzoekbureau voor foodmerken en non-profits die streven naar een positieve impact op de samenleving en onze planeet. Samen stellen we consumenten in staat om voedselkeuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de planeet.

The Hague Tech - Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 2595AN - The Hague
(+31) (0)70 2042314 - Info@futureoffood.institute

Contact