Innoveren voor de voedsel­tran­sitie: ‘Er mag een tandje bij’

Onze voedselproductie is verbonden met bijna alle belangrijke uitdagingen van deze tijd, waaronder de stikstofdiscussie, klimaatcrisis, het biodiversiteitsprobleem, onze gezondheid en de energietransitie. Er is een gedeelde erkenning dat ons huidige voedselsysteem moet veranderen om deze uitdagingen aan te pakken, en dat vereist innovaties. Drie experts op het gebied van productinnovatie in de voedingsindustrie (Bas Allart van Brave New Food, Mark van Noorloos van Schouten Europe en onze eigen Durk Bosma van Future of Food Institute) werpen hun licht op de kansen en uitdagingen die deze sector te wachten staat.

De rol van consumenten bij voedselinnovatie

De grenzen van onze kennis worden verkend door de trends in de markt, de activiteiten van startups en de onderwerpen waar de wetenschap zich mee bezig houdt. De nieuwe technologieën, ideeën en oplossingen worden door startups aan de markt gebracht. Echter, dit wordt vaak gedaan met een tekort aan kennis over de consument, wie het gaat kopen en waarom. Het incorrect of onvoldoende in kaart brengen van de behoeften en barrières van de consument is een grote valkuil voor veel startups en kleinere foodbedrijven maken. Veel van de innovaties komen voort uit duurzaamheidsoverwegingen, maar kunnen echter alleen slagen als ze ook de behoefte van de consument hierin meenemen, die lang niet altijd alleen aan duurzaamheid denkt.

Durk: “Dat bevestigt onze visie: voor je een innovatie in de markt zet, moet je een goed verhaal hebben en je doelgroep heel goed kennen.”

Zo blijkt dat het enthousiasme rondom de ´plantaardige revolutie´ afneemt. Consumenten hebben meer behoefte aan de traditionele vleesvervangers, zoals plantaardige kipstukjes, braadworstjes, schnitzels en burgers, terwijl de innovatievere producten nog niet aanslaan. De succesvolle ontwikkelingen zijn vooral producten die een verbeterde smaak en bite hebben dan bestaande producten. Innoveren kost nu eenmaal veel tijd en geld en wordt pas echt leuk en succesvol als je de wensen van de consument goed kent. Daarom wordt nu ook steeds meer ingezien dat externe expert bureaus en consumentenpanels een vitaal component zijn in de weg naar succesvolle innovatie.

Toekomstige trends en uitdagingen in de voedselindustrie

Door de recente ontwikkelingen in het sociale en politieke landschap, vinden bedrijven het moeilijker om naar de toekomst te kijken. Het veld van productinnovatie beweegt snel en vereist continue aanpassingen en een proactieve houding. Op kort termijn wordt vooral de prijs van producten belangrijk, maar we gaan ook anders produceren: verticale landbouw, op daken van gebouwen en thuisproductie in onze moestuin of eigen vensterbank. Er zullen ook producten op basis van nieuwe ingrediënten verder ontwikkeld worden, zoals kweekvlees, insecten en algen. Maar, voorlopig zijn deze nog te duur voor massaproductie, voldoen ze niet aan de smaak en textuureisen van de consument en is er nog onvoldoende animo voor. Voeding moet boven alles lekker zijn, of de prijs moet aantrekkelijker zijn dan vergelijkbare varianten.

De transitie naar een duurzamere voedingsindustrie is onvermijdelijk. Als je niet aanhaakt, loop je automatisch achter. Met samenwerkingen en een open blik voor ideeën en concepten gaat de transitie sneller. Dit is iets wat volgens de drie experts zeker aangejaagd mag worden.   

Lees het origineel artikel hier:

Wij geloven dat het begrijpen van consumenten de sleutel is voor het verduurzamen van het voedselsysteem. Succesvolle innovatie en impactvolle communicatie vereist een solide basis van inzicht in consumentengedrag.

Wij zijn het marktonderzoekbureau voor foodmerken en non-profits die streven naar een positieve impact op de samenleving en onze planeet. Samen stellen we consumenten in staat om voedselkeuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de planeet.

The Hague Tech - Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 2595AN - The Hague
(+31) (0)70 2042314 - Info@futureoffood.institute

Contact