Hoe kunnen we het vertrouwen in de voedselketen vergroten?

Opdrachtgever:

Opdracht:

De thema’s blootleggen die een rol spelen bij het beïnvloeden van consumenten om gezonder en duurzamer te eten en meer open te staan voor voedselinnovatie. De inzichten worden samen met de bevindingen van het TrustTracker®-project gebruikt om de toekomstige dialoog en betrokkenheid met de EIT Food-gemeenschap te plannen.  

Onze aanpak:

Future of Food Institute en EIT Food hebben een gemeenschappelijke missie: de consument in staat stellen actief betrokken te zijn bij de verbetering van de voedselketen. 

Samen met 178 deelnemers, uit 13 Europese landen, hebben we 12 kernthema’s bedacht die een rol spelen bij het beïnvloeden van consumenten om gezonder en duurzamer te eten en meer open te staan voor voedselinnovatie.

De gegevens voor deze studie werden verzameld in een online community, waarin Europese burgers deelnamen aan in totaal 40 (mini-)opdrachten. In drie periodes van 5-10 dagen namen de leden van de community deel aan open discussies, foto-opdrachten, korte vragenlijsten en polls.

Uitkomsten in het kort:

De ‘geheime’ formule

Samen met de deelnemers stelden we 12 strategieën op die een rol kunnen spelen bij het beïnvloeden van consumenten om gezonder en duurzamer te eten en meer open te staan voor voedselinnovatie. Het doel van deze strategieën is het vertrouwen in het voedselsysteem te helpen (her)opbouwen en ideeën voor innovatie aan te wakkeren.

Deze twaalf strategieën komen samen in een eenvoudige formule:

Vertrouwen = (Transparantie & Controle + Eenvoud) x Liefde

Voor elk element van de formule hebben wij een aantal strategieën ontwikkeld die actoren in de voedselketen kunnen volgen om vertrouwen op te bouwen, met inbegrip van beste praktijken en voorbeelden van organisaties die deze strategieën reeds toepassen. 

Transparantie en Controle

Momenteel beschikken de consumenten niet over de middelen om controle uit te oefenen op de voedselketen. Zij zijn aangewezen op de actoren in de voedselketen zelf en op de autoriteiten om controle uit te oefenen. Bij dit thema gaat het erom de voedselketen transparant te maken, zodat iedereen kan zien wat er gebeurt.

Bijbehorende strategieën:

 • Radicale transparantie
 • Volledige duidelijkheid
 • Kracht van de gemeenschap
 • Verstandige logo’s
Eenvoud

Een reden voor het gebrek aan vertrouwen is dat het voor veel verschillende soorten voedsel gewoonweg te moeilijk is om te begrijpen hoe het wordt geproduceerd en waar het vandaan komt. Dit thema gaat over meer eenvoud, zodat het gemakkelijker wordt om te weten wat goed voedsel is.

Geassocieerde strategieën:

 • Eenvoud
 • Korte leveringsketens & hyperlokalisme
 • Tastbare duurzaamheid
Liefde opbouwen

Als je van iemand houdt, ben je bereid tijd te investeren om die persoon te leren kennen. Zo is het ook met voedsel. En dan bedoelen we niet het oppervlakkige verlangen dat je op een bepaald moment naar een bepaald voedsel kunt hebben, maar een diepe en oprechte genegenheid voor (een bepaald) voedsel.

Geassocieerde strategieën:

 • Onderwijs
 • Nieuwsgierigheid
 • Gemakkelijk uitproberen
 • Moderne nostalgie
 • Influencers

Het doel van deze thema’s is om het vertrouwen in het voedselsysteem te helpen (her)opbouwen en ideeën voor innovatie aan te wakkeren.

Het volledige rapport bevat veel inzichten over actoren in de voedselketen en de randvoorwaarden voor het veranderen van consumentengedrag. 

Download hier een snapshot van het rapport:

Wil je toegang tot het hele rapport? 
Neem dan contact op!

Wij geloven dat het begrijpen van consumenten de sleutel is voor het verduurzamen van het voedselsysteem. Succesvolle innovatie en impactvolle communicatie vereist een solide basis van inzicht in consumentengedrag.

Wij zijn het marktonderzoekbureau voor foodmerken en non-profits die streven naar een positieve impact op de samenleving en onze planeet. Samen stellen we consumenten in staat om voedselkeuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de planeet.

The Hague Tech - Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 2595AN - The Hague
(+31) (0)70 2042314 - Info@futureoffood.institute

Contact