De impact van FoodUnfolded beoordelen

Opdrachtgever:

FoodUnfolded®, mogelijk gemaakt door het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT).

Opdracht:

FoodUnfolded® (FUN) is een wereldwijd digitaal platform dat is ontworpen om mensen opnieuw in contact te brengen met hun voedsel en hen in staat te stellen ons voedselsysteem ten goede te veranderen.

Ze wilden weten hoe ze de relevantie en impact van hun communicatie kunnen optimaliseren, met name wanneer ze geconfronteerd worden met populaire mediabronnen die een andere boodschap uitdragen dan de boodschap die FUN wil overbrengen. In dit geval de populaire Netflix-documentaire Seaspiracy.

Onze aanpak:

Met de hulp van ons Citizen Participation Forum, de Europese gemeenschap van bewuste consumenten, hebben we de berichtgeving en de overtuigingskracht van FUN geëvalueerd. We hebben een casestudy uitgevoerd met enkele van hun recentere communicatiematerialen over visserij en duurzaamheid.

We pasten een quasi-experimenteel ontwerp toe waarbij deelnemers werden blootgesteld aan het materiaal van FUN en aan Seaspiracy, een populaire Netflix-documentaire. We gebruikten vragenlijsten om de aantrekkingskracht en overtuigingskracht van de materialen te meten, evenals forumdiscussies waarin deelnemers hun mening uitwerkten en onderling discussieerden. De houding van de deelnemers ten opzichte van visserij en het eten van zeevruchten werd gemeten voor en na blootstelling aan elk van de materialen.

Uitkomsten in het kort:

Wij vonden dat de volgorde waarin deelnemers naar Seaspiracy of Food Unfolded keken een grote rol speelde bij de vorming van hun houding. Het bekijken van het FUN-materiaal na Seaspiracy blijkt een neutraliserend effect te hebben. Met andere woorden, FUN is effectief in het compenseren van de pessimistische attitudes gevormd na het bekijken van Seaspiracy als het gaat om het grote plaatje van vis eten en duurzaamheid. Dit effect was kleiner wanneer deelnemers de FUN-materialen bekeken voordat ze Seaspiracy bekeken. Food Unfolded was effectief in het compenseren van de pessimistische houdingen gevormd na het zien van Seaspiracy als het gaat om het grote plaatje van vis eten en duurzaamheid.

Wij adviseerden Food Unfolded om populaire (zij het simplistische) publicaties en media zoals Seaspiracy niet te beschouwen als informatie die moet worden gecorrigeerd, maar juist op te bouwen. Food Unfolded zou optimaal gebruik moeten maken van kwesties die via mainstream bronnen onder de aandacht van het publiek worden gebracht en nuance in het gesprek moeten aanbrengen.

Wij presenteerden onze bevindingen op het EIT Future of Food Event 2021.

Wij geloven dat het begrijpen van consumenten de sleutel is voor het verduurzamen van het voedselsysteem. Succesvolle innovatie en impactvolle communicatie vereist een solide basis van inzicht in consumentengedrag.

Wij zijn het marktonderzoekbureau voor foodmerken en non-profits die streven naar een positieve impact op de samenleving en onze planeet. Samen stellen we consumenten in staat om voedselkeuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de planeet.

The Hague Tech - Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 2595AN - The Hague
(+31) (0)70 2042314 - Info@futureoffood.institute

Contact