Een Europese instelling voor duurzaam voedsel co-creëren

Opdrachtgever:

De opdracht:

EIT Food is Europa’s toonaangevende initiatief voor voedselinnovatie, en werkt aan een duurzamer, gezonder en betrouwbaarder voedselsysteem. Het initiatief bestaat uit een consortium van belangrijke spelers uit de voedselindustrie, start-ups, onderzoekscentra en universiteiten uit heel Europa. Het doel van deze studie was om te begrijpen wat consumenten beïnvloedt om gezonder en duurzamer te eten en meer open te staan voor voedselinnovatie.

Onze aanpak:

Een deel van ons onderzoek bestond uit vijf online focusgroepsessies, met gemiddeld zes deelnemers per sessie. De groepen werden geleid door Stefanie Jansen, CoCreator bij TheCoCreators. In deze sessies richtten we ons op de rol die overheden (lokale overheden, de EU) kunnen spelen bij het stimuleren van de consument om duurzamer te eten.

De focusgroepen werden in actie geïllustreerd door Peter Guldemond.

Uitkomsten in het kort:

De deelnemers bedachten samen een ‘Instituut voor Voedselduurzaamheid’ en stelden zich voor hoe dat eruit zou zien. De meeste respondenten in deze studie zijn het erover eens dat een Europees orgaan of instituut, dat Europees beleid creëert, nuttig zou zijn.

Het zou door de EU gefinancierd kunnen worden, maar het zou er idealiter geen deel van uitmaken. Zij zien het eerder als een onafhankelijke, multidisciplinaire vereniging die regels en voorschriften opstelt op basis van deskundigheid en ervaring. Deze regels en voorschriften zouden op hun beurt lokaal of door hetzelfde orgaan of instituut kunnen worden uitgevoerd.

De belangrijkste reden waarom men vindt dat een Europees orgaan of instituut nodig is, is dat in de huidige situatie de regels en de handhaving ervan per land sterk verschillen, wat leidt tot onduidelijkheid en een gebrek aan transparantie voor de consument.

Wij geloven dat het begrijpen van consumenten de sleutel is voor het verduurzamen van het voedselsysteem. Succesvolle innovatie en impactvolle communicatie vereist een solide basis van inzicht in consumentengedrag.

Wij zijn het marktonderzoekbureau voor foodmerken en non-profits die streven naar een positieve impact op de samenleving en onze planeet. Samen stellen we consumenten in staat om voedselkeuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de planeet.

The Hague Tech - Wilhelmina van Pruisenweg 35 - 2595AN - The Hague
(+31) (0)70 2042314 - Info@futureoffood.institute

Contact